Smart Grid Ready

 

News

 

 Ik ga energieneutraal bouwen 

Weblog van de energieneutrale woning in Torhout. www.ikgaenergieneutraalbouwen.Be

 

 

 

 

 

Een woning is "Smart Grid Ready" als een slim huisnetwerk er voor zorgt dat het energieverbruik afgestemd is op de eigen hernieuwbare opgewekte energie.

 

In de toekomst komen er slimme elektriciteitsnetten en slimme meters.

 

Het begrip Smart Grid geniet anno 2011 nog niet zoveel bekendheid onder het brede publiek. "Slimme meters" hebben echter wel al even de krantenpagina's gehaald. Dat gebeurde in een context van onbegrip jegens de netbeheerders. Deze zouden de elektriciteitsconsument willen opzadelen met kosten voor een nieuwe meter. Toen is de onderliggende reden van die slimme meters grotendeels aan de aandacht ontsnapt. Nochtans zijn de slimme meters een logisch gevolg van de wijzigende patronen van elektriciteitsproductie met meer lokale productie van duurzame energie. De slimme meters laten toe verschillende elektriciteitstarieven te hanteren naargelang van het moment waarop veel of weinig energie beschikbaar is. Zo wordt het verbruik afgestemd op de productie van duurzame energie.

 

Bedacht voor laagenergiewoningen en passiefhuizen 

Laagenergiewoningen en passiefhuizen zijn uitermate geschikt om Smart Grid Ready te maken vermits ze in basis reeds heel weinig energie nodig hebben. In dit soort woningen kunnen fossiele brandstoffen gemakkelijk geweerd worden. Elektriciteit is dan een logische energiedrager. Door de woning zelf hernieuwbare energie te laten opwekken volstaat het die energie op een slimme manier te gebruiken. De intelligentie van Smart Grid Ready bestaat er in de verbruikspatronen af te stemmen op de eigen energiebron. Meteen vermijd je dat je een overschot aan elektriciteit (gratis) op het elektriciteitsnet moet inspijzen terwijl je op andere momenten elektriciteit (duur) moet aankopen.

 

Hoe maak je je woning Smart Grid Ready?

Met deze vraag voor ogen ontwikkelde Lapeirre Woningbouw samen met haar partners een concept dat toepasbaar is voor een breed scala aan woningen, in het bijzonder voor laagenergiewoningen en passiefhuizen (en natuurlijk ook nulenergiewoningen). Het resultaat van deze ontwikkeling is een nieuwe innovatie die nog veel van zich zal laten horen. Lees meer over het concept op de andere pagina's van deze website.

 

Zuinigheid primeert!

De zg. Trias Energetica blijft belangrijk! De lokale energieproductie kan slechts evenwicht brengen in de energiebalans van de woning als er ook een lage energievraag is. Investeer dus eerst in een laagenergie- of passiefwoning.

 

Meer toelichting op dit filmpje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatverandering, jouw zorg niet?

 

 

 

Stel je voor dat je in een huis woont waar geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Een huis dat bovendien uitgerust is met een slim huisnetwerk waar slimme toestellen de ter plaatse hernieuwbaar opgewekte energie gebruiken op het moment dat die energie beschikbaar is. Want afstemming van het energieverbruik op de energieproductie: dat is de toekomst. Voor die weg kun je nu al kiezen.

Als klimaatverandering ook jouw zorg is...